KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft.

Cím1201 Budapest, Helsinki út 53.
Cégjegyzékszám01-09-065999
Adószám10325988-2-43
Telefon1 421 3001
Fax
Webhttp://www.kontaset.hu
E-mailinfo@kontaset.hu
MinősítésNBA
LeírásA vállalkozásunk története a jogelőd cégeket is figyelembe véve több mint száz évet ölel át. A társaságunk működését meghatározó egyik jogelőd az 1910-ben alapított Villamosóra és Toronyóra Gyár (1910-1963), a másik jogelőd, pedig az 1919 októberében létrehozott Szalay Rt. (1919-1948) volt. A Szalay Rt. (Szalay István Rt. Villamos Szerelési Anyagok Gyára) fő tevékenysége a villamos termékekkel való kereskedés bel- és külföldön és azok gyártása, valamint villamos cikkeket gyártó berendezések előállítása. A cég forgalma az előző évekhez viszonyítva 1938-39-ben megkétszereződött. Vevőköre a honvédségből, iparosokból, kereskedőkből, vállalkozókból, földbirtokosokból került ki. A fellendülés legékesebb bizonyítéka az a „Kivonatos villamos árjegyzék”, amely 1940 szeptemberében jelent meg. Az árjegyzék címlapján jelent meg először a cég jelvénye, emblémája, a mai szóval lógója, amely egy kerekített csúcsú, talpán álló, egyenlő szárú háromszögbe rajzolt érintő kör, a körben nagybetűkkel az új rövidítés: SZIRT, vagyis Szalay István Rt. A vállalkozás az új, Váci út 48/a-b szám alatti székház háromszintes épületébe 1940, május 1-jén költözött át a cég. A második világháborút követően az V. kerületi elöljáróság védelem alá helyezte az üzemet, mert az közérdekű munkát végzett. Ezt követően 1947. október 3-án az Iparügyi Minisztérium saját kezelésébe vette a céget. Az államosítás után a volt Szalay-féle cég kettévált: a kereskedelmi részleg önállósult, és Villért néven működött tovább, a termelést, pedig a Kontakta Villamos Szerelési Anyagok Gyára folytatta. A Kontaktában a világháború előtti típusokat gyártották. Az egymást követő profilrendezés során a termékskála egyre szűkült. 1950-től tisztán villamosszerelési cikkeket készítettek, 1953-tól pedig fokozatosan elhagyták az épületeken kívül alkalmazott villamosipari termékeket, és egyre inkább csak belső téri villanyszerelési cikkeket állítottak elő. Az 1960-as évek elején a Kontakta hatalmas változásokat élt át, amelyek egyike volt 1961 elején a szentesi telep létrehozása az Attila utca 3. sz. alatti volt Zsoldostelepen. A letelepülőben lévő gyár 1963-ban került kapcsolatba az éppen termelni kezdő óragyári teleppel, mégpedig úgy, hogy átvállalta annak sárgító, galvanizáló és műanyagsajtoló (hőre keményedő) kapacitását. 1963 közepén az illetékes Kohó- és Gépipari Minisztérium november 1-jei hatállyal összevonta a Kontakta és az Óragyár teljes országos szervezetét. A másik jogelődöt, az előbb említett Óragyárat 1910 októberében Budapesten a cégbíróság bejegyezte Villamosóra és Toronyóra Gyár cégnéven. A tevékenységét főként külföldi származású szinkronórák és bejárati ellenőrző órák összeszerelésében és javításában jelölte meg. Az 1920-as években a gyár tevékenysége bővült a Weisz Manfréd Gyár számára alkatrészeket (fogaskerekek, csigakerekek) gyártott. Az 1930-as években pedig kereskedéssel (karóra, zsebóra, ébresztőóra) is foglalkozott. 1943-ban hadiüzemmé nyilvánították. A háború után 1948-ban az óragyárat is államosították, 1949-ben pedig a telephelyét áttették Pesterzsébetre, az Attila utcába. Neve hivatalosan is Óragyár lett: mindenfajta időmérő és számláló szerkezet sorozatgyártásával foglalkozott. Az 1950-es években a profil műszerelemek, műszerek előállításához szükséges részegységek gyártásával bővült. 1960-tól az akkor bevezetett központi elektromechanikai program előírása szerint az Óragyár lett a magyar elektromechanikai alkatrészek kizárólagos gyártója. A vidéki iparosításának kormányzati szándékával összhangban a Kohó- és Gépipari Minisztérium műszeripari igazgatósága és a Csongrád Megyei Tanács megállapodtak abban, hogy a Szentesi Vegyesipari Vállalat épületei az Óragyár kezelésébe kerülnek. Az új gyár bélyegzőjén az Óragyár Szentesi Telepe szerepelt hivatalos névként: telephelye a Felszabadulás útja 1. sz. alatt volt (ma Csongrádi út 1., régi telep: gőzmalom és fűrésztelep, Székely-, Gellért-telep, Mobilia Rt., Magasépítő Vállalat, stb.). A Kontakta vezetősége az újonnan alakult gyáregységen keresztül – a Kontaset - célul tűzte ki a műszer- és híradástechnikai iparban egyre nagyobb, igényel jelentkező alumínium műszerszekrények műszerdobozok fejlesztését és gyártását. Egy éven belül megvalósult a fejlesztés. Fontos momentum volt a magyar alumíniumipar bekapcsolódása a profilrudak gyártásába. Az akkori Köfém sikeresen megbirkózott a szorosabb tűrésű kényes profilok termelésével. A fejlődés rendkívül dinamikus volt, miután az igények 1990-ig a többszörösére nőttek. Ekkorra már közel 300 fővel dolgozott a Kontaset. Jelentős változás történt 1990-ben a Kontaset történetében, 1990 február 1-jén három jogi személy közte a Kontakta Elektromechanikai Vállalat 72 %-os részaránnyal és a társaság dolgozói közül 105 természetes személy 30 millió forint jegyzett tőkével létrehozta a Kontaset Kft.-t a Kontaset Gyáregység alapjain. Napjainkban a társaság 26 magyar természetes személy tulajdonában van. A gazdasági társasággá történő átalakulást követően az elődök szakmai és ezen belül a fejlesztési és gyártási tapasztalatát két fő tevékenységi körben sikerült átörökíteni, egyrészről a professzionális csatlakozósorok valamint a műszerdobozok, műszerszekrények tervezése és gyártása területén. A Kontakta Alkatrészgyárnak már korábban eredményes jó kapcsolata volt a német Knürr céggel elsősorban a professzionális fémburkolatú csatlakozósorok gyártásában. Ezt a kialakult jó kapcsolatot a Kontaset Kft. az átalakulását követően is eredményesen ápolta és továbbfejlesztette. Ezt jelzi az a körülmény is, hogy a két fél megállapodott egy közös fejlesztésben, aminek eredménye képen kialakult egy elektronikai védelemmel rendelkező típus család, amely fejlesztésénél, a társaságunknál felhalmozott több évtizedes szakmai tapasztalatokat jól lehetett hasznosítani. Vállalkozásunk a húsz éves önálló működése alatt mindig eredményes évet zárt a saját tőkéjét az indulás évéhez az1990-es évhez viszonyítva megközelítőleg 12 szeresére növelte. Vállalatunk üzletpolitikája három alappilléren nyugszik az innováción, a hatékonyságon és a rugalmasságon. A minőségi munkára való törekvés nem csak a termékekre vonatkozik, hanem minden tevékenységre a sok-sok évtized alatt felhalmozott fejlesztési, termelési és irányítási kultúrát is, amelyek a gyártmányok kialakulását és a cég sikerességét is elősegítik.
TEÁOR 10 - 31
Termékgyártás: 10.Élelmiszergyártás. 11.Italgyártás. 12.Dohánytermék gyártása. 13.Textília gyártása. 14.Ruházati termék gyártása. 15.Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása. 16.Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása. 17.Papír, papírtermék gyártása. 18.Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység. 19.Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás. 20.Vegyi anyag, -termék gyártása. 21.Gyógyszergyártás. 22.Gumi-, műanyag termék gyártása. 23.Nemfém ásványi termék gyártása. 24.Fémalapanyag gyártása. 25.Fémfeldolgozási termék gyártása. 26.Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása. 27.Villamos berendezés gyártása. 28.Gép, gépi berendezés gyártása. 29.Közúti jármű gyártása. 30.Egyéb jármű gyártása. 31.Bútorgyártás.