Ostorházi Bevonattechnika Kft.

Cím2440 Százhalombatta, Iparos utca 13.
Cégjegyzékszám13-09-064957
Adószám10695968-2-13
Telefon(23) 521-100
Fax(23) 521-117
Webhttp://bevonattechnika.hu
E-mailkft@bevonattechnika.hu
MinősítésNBA
Leírás

OSTORHÁZI Coating Techniques Ltd.

Phone: +36 (23) 521-100 H - 2440 Százhalombatta Iparos utca 13. Fax: +36 (23) 521-117 web: korroziovedelem.bevonattechnika.hu  e-mail: kft@bevonattechnika.hu

Magyar

Mottó:
„Csak ott mennek a dolgok jól ahol pl. a szabó, szappanfõzõ, cukrász etc. és mindenki más is meg van gyõzõdve róla, hogy az õ iparán, az üzletén fordul meg az állam sorsa!"
/Széchenyi István: Napló, 1830. szeptember 22./

 

Bemutatkozik az OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft.


1991…
Megalakul az Ostorházi Kft. 1991-ben, családi vállalkozásként, alapítója és mind a mai napig tulajdonosa a három Ostorházi fivér.
3 évig a cég tulajdonosai Németországban egy tartálytechnikával foglalkozó cégnél szereznek tapasztalatot. Az ott megvásárolt gépekkel indítják el a Magyarországon még különlegességnek számító bevonattechnikai1 szolgáltatásaikat. A vállalkozás életében fordulópontot jelent 1994-ben a Lágymányosi híd építése során lefektetett ivóvízcsövek belsõ bevonatolása, mely a Németországból hozott technológia elsõ nagy hazai adaptálása volt.

1995…
A társaság tevékenységének súlya a korrózióvédelemre, és a felületképzésre helyezõdik át. Ezeken túl szórt poliuretán hab szigeteléssel és tartályok duplafalúsításával is elkezdünk foglalkozni. Érdi telephelyünkrõl - mobil eszközparkunk segítségével - az ország egész területén végzünk korrózióvédelmi munkát. Minõségbiztosítási rendszerünk elõbb megkapja az ÉMI tanúsítványt, majd 1998-ban az ISO 9002:1994 tanúsítványt.

2000...
A társaság életében egyre nagyobb hangsúlyt kap az üzemi fényezés. Érdi és szigetszentmiklósi bérfestõ üzemünk szolgáltatásai a haszongépjármû-fényezés, a zárt rendszerû, szemcseszórásos felülettisztítás, valamint acélszerkezetek bevonatolása klimatizált kabinokban 16*6*4 m-es befoglaló méretig. Szigetszentmiklóson kialakítjuk korszerû porszóró berendezésünket, mely nagyszériás munkadarabok környezetbarát festésére alkalmas. Külsõ kivitelezések során a bevonattechnikai szolgáltatások mellett egyre komplexebb problémákat is megoldunk megrendelõink számára. A cég úttörõszerepet játszik versenytársai között a CSR, a vállalati társadalmi felelõsségvállalás területén. 2001-ben sikeresen tanúsíttatjuk környezetirányítási rendszerünket az ISO 14001:1996 szabvány szerint, illetve tagjai lettünk a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületnek.

2005...
Üzemeink egy- ill. kétkomponenses nehéz korrózióvédelemmel, valamint korszerû, környezetbarát festési technológiák alkalmazásával dolgoznak. Különleges technológiánk a kétkomponenses forrón szórt bevonatkészítés, melyet veszélyes anyagokat és olvadékokat tároló tartályok, csövek belsõ felületén, valamint élelmiszeripari tárolóedényekben és gépeken alkalmazunk. Precíziós technológiáink közé tartoznak a dekor bevonatok2, az elektronikai alkatrészek szigetelõ lakkozása és a robottechnológiával készült bevonatok. Partnereink magas szintû kiszolgálása, és a menedzsment-folyamatok kézbentartása érdekében bevezettük és sikeresen alkalmazzuk az Business One vállalatirányítási rendszert. Menedzsment rendszerünket a legfrisseb szabványok szerinti tanúsítvánnyal (MIR: ISO 9001:2008, KIR: ISO 14001:2004) rendelkezik. 2008-ban cégünk megkapta a minõsített NATO beszállító címet

2011...
A folyamatos fejlesztés következõ jelentõs állomása cégünknél egy fél milliárd forint nagyságrendû új Bevonattechnikai Centrum felépítése a százhalombattai ipari parkban. A jelenleg építés alatt álló komplexumot az ipari bevonattechnika legkorszerûbb gépeivel, felület elõkészítõ és fényezõ technológiáival kívánjuk üzemeltetni. Célunk, hogy megrendelõink számára komplex megoldásokat nyújtsunk minden felületkezelési problémára, valamint jelentõs gyártókapacitással álljunk rendelkezésükre.

Cégünk az elmúlt évben tovább növelte a helyszíni munkák minõségi és mennyiségi növeléséhez szükséges eszközparkját. Mérnökirodát hoztunk létre, amely új megoldásokat fejleszt és alkalmaz a festéshez, bevonatkészítéshez kapcsolódó technológiai folyamatszervezésben, innovatív kutatás-fejlesztési tevékenységben.

Kereskedelmi részlegünk korszerû GRACO festõberendezésekkel, festék és energiatakarékos újdonságokkal valamint poliuretán és polyurea szigetelõ anyagokkal áll ügyfeleink rendelkezésére.

Minõségi megoldások felelõsséggel - kompromisszumok nélkül

Vízió: OSTORHÁZI – a bevonattechnika!
Minden jelentõs, minõségi bevonatot igénylõ feladat cégünk közremûködésével valósul meg. Az OSTORHÁZI a magyar ipar hírnevét erõsítõ márkanév a bevonattechnikában.

Misszió:
Minõségi bevonatokat készítünk, ami a hordozó felület és a környezet egymásra gyakorolt káros hatását akadályozza vagy lassítja. Ilyen feladat elsõsorban a korrózió elleni védelem és egyéb, speciális funkciót ellátó bevonatkészítés.
Létesítményeinkben és adott munkaterületen, felkészült szakemberekkel és gondosan kiválasztott partnerekkel dolgozunk a minõség mellett elkötelezett ügyfeleink részére.
Szolgáltatásaink mellett ipari festõberendezéseket és hozzá szükséges anyagokat értékesítünk. A bevonattechnika területén új speciális megoldásokat fejlesztünk ki és alkalmazunk, amelyek növelik az épített környezet élettartamát és használati értékét, miközben csökkentik az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket.

Referenciáinkból:
Dunamenti Erõmû
OVIT Knorr Bremse
Dunántúli Regionális Vízmûvek
KDVI Vízügyi Igazgatóság
InterexWaga
Fõvárosi Vízmûvek
Balatoni Hajózási Zrt.
Liebherr – Vivber
Magyar Honvédség
Magyar Telekom
IMAG
NIS Jugopetrol (Serbia-Montenegro)
ARGENTO
IFEX
Univer Product
SIEMENS
NATO – IFOR
MOL - Logisztika Pécs
Continental TEMIC
MOLTRANS
NIS-Naftagaspromek
GE healthcare
Direct Line
(Novi Sad, Szerbia)

 

English

„Things are going well only where tailors, soap-makers, confectioners and all others are sure, that it is their industry or shop that keeps the state running!”

/István Széchenyi: Diary, 22. September 1830./

OSTORHÁZI Coating techniques Ltd. introduces itself

1991…

Ostorházi Ltd. has been founded in 1991 as a family enterprise by the three Ostorházi brothers, who since then are the owners of the company.

For 3 years, the owners worked and obtained professional skill in Germany at a company engaged in vessel technology. Equipment purchased their was applied to launch their activities in coating technology1, a pioneering undertaking in Hungary that time. The turn in the life of the company was the inside coating of the drinking water pipelines laid-in during the construction of the Lágymányos Bridge in 1994, which was the first significant adaptation of the German technology.

1995…
The focus of the company’s activity is moved to corrosion protection and surface finishing. Besides, our activities has been expanded to sprayed polyurethane foam insulation and double-walling of vessels. Having a mobile equipment, we were able to provide corrosion protection services anywhere in Hungary from our basic site at Érd. Our Quality Management System gained an ÉMI certification first, then in 1998 it was certified according to the ISO-9002:1994 standard.

2000...
Technical lacquering is of growing importance in our activities. Services of our painting plants at Érd and Szigetszentmiklós include: lacquering of commercial vehicles, closed-system blast-cleaning of surfaces, as well as coating of steel structures in conditioned chambers up to 16*6*4 m overall dimensions. An up-to-date duster equipment has been implemented at Szigetszentmiklós, applicable to environmentally friendly painting of mass production workpieces. In addition to the coating technical services, we are able to provide solutions in outdoor applications for our customers of problems with increasing severity. Our company is pioneering among its competitors in the area of CSR, Corporate Social Responsibility. In 2001, an ISO 14001:1966 certification has been granted to our Environmental Management System, and we gained membership in KÖVET Association for Sustainable Economies.

2005...
Our plants apply one- and two-component heavy corrosion protection and up-to-date environmental painting technologies. Our special technology is two-component hot sprayed coating applied to containers storing hazardous materials and melts, on the inner surfaces of pipes, and on containers and equipment of the food industry. Our precision technologies include decor coatings, insulation lacquering of electronic parts as well as coatings made by robot technology. For the high level servicing of our customers and to control management processes, the Business One company management system has been implemented and applied successfully. Our management system has been certified according to the latest standards (MIR: ISO 9001:2008, KIR: ISO 14001:2004). In 2008 our company has been classified as a qualified NATO supplier.

2011...
The next significant step in our continuous development work is the construction of a new Coating Techniques Center for 500 million HUF in the industrial park at Százhalombatta. The complex, under construction now, will operate advanced equipment, surface preparation and finishing techniques of the industrial coating technology. Our aim is to offer complex solutions to all surface treatment problems for our customers, while ensuring a significant manufacturing capacity.

Last year our company has expanded its equipment required for the qualitative and quantitative intensification of on-site working. An engineering office has been established, aimed to develop and apply new solutions in painting, in the technological process organization of coating works, and in innovative research and development.

Our sales department offers up-to-date GRACO painting equipment, advanced paint- and energy effective solutions, as well as polyurethane and polyurea insulation material for our customers.

Quality solutions with responsibility – without compromises

Vision:

All significant tasks requiring quality coatings are realized with the participation of our company. OSTORHÁZI is a brand in the coating techniques that strengthens the goodwill of the Hungarian industry.

Mission:

We manufacture high quality coatings that prevent or reduce the adverse effect of the environment on the carrying surface. Such tasks include particularly corrosion protection or other coatings of special functions.

In our facilities and on the workplaces we cooperate with skilled personnel and carefully selected suppliers for our customers who are committed in quality.

In addition to our services we offer industrial painting equipment and the materials necessary for their application. We develop and apply special solutions for coating technologies, that increase the lifetime and utility value of the built environment, while reduce energy consumption and operational costs.

Our references:

Dunamenti Power Plant OVIT Knorr Bremse Transdanubian Regional Waterworks KDVI Water Directorate InterexWaga

Budapest Waterworks Balaton Shipping Company Liebherr – Vivber

Hungarian Army Hungarian Telekom IMAG

NIS Jugopetrol (Serbia-Montenegro) ARGENTO IFEX

Univer Product SIEMENS NATO – IFOR

MOL - Logistics Pécs Continental TEMIC MOLTRANS

NIS-Naftagaspromek GE healthcare Direct Line

(Novi Sad, Szerbia)

 

1 Coating technology:

Intentional and rational application of tools and materials aimed either to prevent or to reduce the adverse effect of the environment on the carrying surface, or to provide an esthetic appearance.

 2 Coating:

An adhesion layer formed or applied on a carrier surface of a different construction material, aimed either to prevent or toreduce the adverse effect of the environment on the carrying surface, or to provide an esthetic appearance 

 

OSTORHÁZI – the coating technology!

TEÁOR 10 - 31
Termékgyártás: 10.Élelmiszergyártás. 11.Italgyártás. 12.Dohánytermék gyártása. 13.Textília gyártása. 14.Ruházati termék gyártása. 15.Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása. 16.Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása. 17.Papír, papírtermék gyártása. 18.Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység. 19.Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás. 20.Vegyi anyag, -termék gyártása. 21.Gyógyszergyártás. 22.Gumi-, műanyag termék gyártása. 23.Nemfém ásványi termék gyártása. 24.Fémalapanyag gyártása. 25.Fémfeldolgozási termék gyártása. 26.Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása. 27.Villamos berendezés gyártása. 28.Gép, gépi berendezés gyártása. 29.Közúti jármű gyártása. 30.Egyéb jármű gyártása. 31.Bútorgyártás.
TEÁOR 33
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása.
TEÁOR 41 - 42
41.Épületek építése. 42.Egyéb építmény építése.
TEÁOR 43
Speciális szaképítés