Ismertető a NATO Beszállítói Rendszerről, a cégminősítés feltételei

A NATO Beszállítói címről...

A NATO Beszállítói határozat megszerzésének feltételeit "az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről" szóló 164/2002. (VIII.2.) Kormányrendelet rögzíti www.http://njt.hu.

A Kormányrendelet előírásai értelmében a HM Védelemgazdasági Hivatal minden év január 1-jét követően pályázati felhívásban teszi közzé azon szakmai, pénzügyi-gazdasági feltételeket, melyek teljesülése esetén a magyarországi belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetek megfelelően "NATO Beszállításra Alkalmas" határozatot szerezhetnek. A pályázati felhívás a NATO Beszállítói Információs Honlap nyílt részén jelenik meg. Az év során az érdeklődő hazai gazdálkodó szervezetek folyamatosan nyújthatják be pályázataikat.

A "NATO Beszállításra Alkalmas" minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek "NATO NEM MINŐSÍTETT" pályázatokon indulhatnak. A minősített adat - "NATO KORLÁTOZOTT, NATO BIZALMAS vagy akár NATO TITKOS" - megismerését igénylő tendereken a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal és az adat minősítésének megfelelő vagy attól magasabb iparbiztonsági ellenőrzést bizonyító telephely tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek indulhatnak.

A határozat megszerzésére kiírt felhívásra beérkezett pályázatokat a pályázó gazdálkodási tevékenysége szerinti szakminisztérium által kijelölt szakértők bírálják el. A szakértői vélemények alapján a tárcaközi Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) javaslatot tesz a határozat kiállítására, melyet a Honvédelmi Miniszter ad ki.

Egy gazdálkodó szervezetnek az elnyert beszállítói határozat nem feltétlenül fedi le a teljes profilját, csak azon jellemző tevékenységére, tevékenységeire vonatkozik, melye(ke)t megpályázott. Ennek feltétele, hogy ezen tevékenység(ek)hez a pályázat benyújtásakor érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, megfelelő TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kóddal, és legalább három éves folyamatos szakmai referenciákkal rendelkezzen.

A gazdálkodó szervezet adatai, piaci helyzete, tevékenységi köre az idők folyamán változhat, ezért a pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk, hogy minden olyan változást kötelezően jelenteniük kell, mely szakmai, pénzügyi helyzetükre hatással lehet.

Továbbá a NATO Beszállítói címmel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek éves adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyről a 164/2002. (VIII. 2.) Korm rendelet intézkedik. Ennek minden év június 30-ig kell eleget tenniük a cégeknek.

Az adatszolgáltatás elmulasztása a határozat visszavonásával jár. Az éves adatszolgáltatás tartalmára vonatkozó dokumentáció szintén megtalálható a NATO Beszállítói Információ Honlap nyílt részén.

A beszállítói határozatot nyert gazdálkodó szervezet a határozat visszavonásáig üzleti, hivatalos, vagy egyéb dokumentumain megjelenítheti a "NATO Beszállításra Alkalmas" emblémát, melynek szabványai magyar, és a NATO-ban hivatalos angol és francia nyelveken Honlapunkon letölthető.