Általános tájékoztató

A NATO Biztonsági Beruházási Program

A NATO Biztonsági Beruházási Program (North Atlantic Treaty Organization Security Investment Program - NSIP) a NATO egyik kiemelt jelentőségű infrastrukturális beruházási programja, mely a NATO közös védelmi képesség biztosítása érdekében a szükséges beruházások megvalósítását a tagországok gazdálkodó szervezeteinek bevonásával teszi lehetővé. A beruházási feladatot kivitelező szállítót, nemzetközi pályázati eljárás során választják ki.

A pályáztatók szándéka a lehető legszélesebb részvétel biztosítása, ugyanakkor természetes módon nem megoldható a nagyszámú, több nemzetből jelentkező cégek megfelelőségének ellenőrzésére. A megfelelősség igazolására (Declaration of Eligibility (DoE) a jelentkező cégek a származási országától hivatalos igazolást kérnek be arról, hogy a jelentkező cég alkalmas-e majdani szerződés teljesítésére.

Mit takar a NATO Beszállítói Rendszer megnevezés?

Hazánk NATO tagsága lehetőséget biztosít a magyar gazdálkodó szervezeteknek arra, hogy résztvegyenek az NSIP beruházásokban. A magyar gazdálkodó szervezetek szerződés teljesítési képességének megítélésére 2002-ben került létrehozásra a NATO Beszállítói rendszer. A rendszer egy állandó NATO beszállítói kör kialakítását és fenntartását tűzte célul, melyen belül a „NATO Beszállításra Alkalmas” címet nyert cégekre vonatkozóan Magyarország képes felelősen garanciát vállalni ezek szakmai, gazdasági, pénzügyi, és szükség esetén biztonsági megfelelőségéért. A tárcaközi Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) felügyeletével és a Honvédelmi Minisztérium szervezésében működtetett NATO Beszállítói Rendszernek jelenleg közel 300, különböző profilú hazai gazdálkodó szervezet a tagja.

A NATO Beszállítói Rendszer elve az, hogy létrejöjjön egy olyan stabil beszállítói bázis, melyben a résztvevő gazdálkodó szervezetek rendelkeznek hosszú távú stratégiával. Teljesítményük állandó, magas színvonalú, így egy tenderfelhívás megjelenésének pillanatában készek és képesek bekapcsolódni egy NATO érdekében történő pályázati eljárásba. Szeretnénk kiemelni, hogy a NSIP keretében speciális katonai tárgyú pályázatok mellett számos - a katonai létesítmények kialakításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó - általános használatú eszköz beszerzésére, illetve civil munkavégzés szolgáltatásra vonatkozó pályázat is kiírásra kerül, mely ajánlattételi lehetőséget teremt a nem-katonai profilú gazdálkodó szervezetek számára is.

Hogyan lehet a Beszállítói Rendszerhez csatlakozni?

A NATO Beszállítói Rendszerhez történő csatlakozás érdekében, a „NATO Beszállításra Alkalmas” cím megszerzésének általános követelményeit a határozat megszerzésének rendjét a 164/2002 (VIII.2) Korm.rendelet tartalmazza.

Az érdeklődő cégek pályázatukat a NATO Beszállításra Alkalmas cím megszerzésért az év során január 01-jétől folyamatosan nyújthatják be az évente közzétételre kerülő pályázati felhívás szerint. A megszerzett NATO Beszállításra Alkalmas cím visszavonásig érvényes, amennyiben a cég eleget tesz éves adatszolgáltatási kötelezettségének.

Részvétel a NATO pályázatokon?

A NATO Beszállításra Alkalmas cím birtoklása önmagában még nem jelent megbízást, a sikeres részvétel folyamatos és aktív kapcsolatot feltételez a rendszert fenntartó – NATO Beszállítói Információs Honlap (NBIH) (www.natotender.gov.hu) üzemeltető szervezet (HM Védelemgazdasági Hivatal, Biztonsági Beruházási Bizottság Titkárság) és a potenciális beszállító cégek között.

Informatikai rendszerünk a tenderfelhívások megjelenéskor értesítést küld.  FIGYELJÉK a tőlünk érkező értesítéseket, híreket és  a tender előrejelzéseket. A folyamatosan érkező újabb tenderek közül amennyiben  a tender illeszkedik az Önök cégének profiljába, keressék munkatársainkat. Az Önök érdeklődésére kiállítjuk a tenderen való részvételt lehetővé tevő „Megfelelőségi Nyilatkozatot” (DoE) és továbbítjuk a pályázat kiírója felé. A kiíró szervezet ezt követően küldi meg a tenderre vonatkozó dokumentációt. A tenderdokumentáció kikérésének általában anyagi vonatkozása nincs, ajánlattételi kötelezettséget nem jelent, ugyanakkor segítséget nyújt a pályázat pontosabb megismerésében, az ajánlat tételre vonatkozó döntés meghozatalában.

Mit nyújt Önnek a NATO Beszállításra Alkalmas cím és milyen segítséget ad?

A NATO Beszállításra Alkalmas cég lehetőséget kap, hogy egyenlő esélyek, azonos elbírálás mellett - a nemzeti keretek közül kilépve - nemzetközi porondon is megmérettessen és nyerhessen. Több NATO Beszállító cégünk már sikeresen szerepelt és nyert ismert külföldi nagyvállalatok ellenében is! Ráadásul a NATO Beszállításra Alkalmas cég a pályázat során nincs egyedül. Munkatársaink nemzeti NATO külképviseletünkön keresztül folyamatosan „a pályázat közelében vannak” és a pályázó minden kérdésére igyekeznek választ kapni és adni, ezzel is támogatva a sikeres pályázati részvételt. Az Ön sikere a mi sikerünk is!