Jogi Nyilatkozat

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (továbbiakban: HM VGH) felhívja jelen oldal olvasójának, használójának figyelmét arra, hogy az alábbi feltételek, és az összes alkalmazható jogszabály vonatkozik a jelen oldalhoz ("Oldal") való hozzáférésre és annak használatára. Azáltal, hogy az oldal látogatója a jelen Oldalhoz hozzáfér és azon böngészik, vagy egyéb módon használja, korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Feltételeket. Feltételek

1. Az oldal látogatója a jelen Oldalról információkat ("Információ") tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag nem kereskedelmi, személyes használatra. Személyes használaton értendő az előfizető cégek böngészése is.

2. Az oldal látogatója köteles megőrizni és reprodukálni a letöltött Információban foglalt minden egyes szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést. Azonban az Oldal látogatója nem terjesztheti, módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az Oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak szövegét, képeket, hang és videó anyagot, a HM VGH írásbeli engedélye nélkül. Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit ezen az Oldalon olvas, vagy lát, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és a jelen Feltételekben vagy az Oldalon található szövegben meghatározottaktól eltérően nem használható fel a HM VGH írásbeli engedélye nélkül. A HM VGH kifejezetten kizárja felelősségét ha az oldalon megjelenő információk sértik harmadik személyek jogait, ha ezek az adatok nem a HM VGH-tól származnak.

3. A HM VGH Internetes oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy a HM VGH és/vagy egyéb felek egyéb vagyoni értékű jogára. A HM VGH és/vagy egyéb felek nem engedményezik és nem ruházzák át az Oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat. Személyes felhasználásra vagy egyéb, végső felhasználók számára történő, nem kereskedelmi célú terjesztésre (oktatási célból, kutatáshoz, magántanulmányhoz vagy szervezeten belüli bemutatáshoz) készített sokszorosítás engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a forrást megjelöli. Bármilyen formájú, a szolgáltatók által kereskedelmi vagy széles körben történő terjesztési céllal megvalósuló sokszorosítási tevékenység a HM VGH-al kötendő szerződés tárgyát kell, hogy képezze.

4. Az előzőekben említett korlátolt jogosítványok kivételével a HM VGH vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi, vagy ruházza át az Oldal látogatójára.

5. Mindaddig, amíg a HM VGH törekszik, hogy szabatos és időszerű információkat tegyen közzé ezen az Oldalon, addig a HM VGH kizárja felelősségét az Oldal tartalmának pontosságáért és naprakészségéért, amelyet az "adott állapotban" szolgáltat. A HM VGH nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen Oldal illetve annak tartalmának használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek. A HM VGH kifejezetten kizárja felelősségét az Oldalon található információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért. Néhány állam joga nem ismeri el a vélelmezett szavatosság kizárását, így a fenti felelősséget kizáró rendelkezés lehetséges, hogy az Oldal látogatójára nem vonatkozik. A HM VGH szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az Oldal látogatója számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzi az Oldalhoz történő hozzáférés, annak használata illetve böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében. A HM VGH fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse az Oldal bármely vagy összes szolgáltatását. A jelen Oldalt ellenőrző HM VGH mint jogi személy nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget az Oldal bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából vagy megszüntetéséből eredően, tekintet nélkül arra, hogy az eseményeket vagy a kihagyásokat a HM VGH vagy bármelyik harmadik fél eredményezte.

6. Az Oldalra elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést vagy anyagot, ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést (kivéve a regisztrált felhasználók bizalmas adatait), javaslatot és ehhez hasonlókat, nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagként kezeljük. A HM VGH tulajdonába kerül bármi, amit Az Oldal látogatója továbbít, vagy felad, és azok bármely célra felhasználhatók, ideértve, de nem kizárólagosan, a reprodukálást, feltárást, továbbítást, közzétételt, közvetítést és postázást. Továbbá, a HM VGH szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt illetve technikát, amely az Oldal látogatója által bármely célból az Oldalra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem korlátozva, az ilyen információk felhasználásával végzett fejlesztést és marketing tevékenységet.

7. Az Információ technikai pontatlanságokat és nyomdai hibákat is tartalmazhat. A HM VGH fenntartja a jogot, hogy az Információt és az információkban leírt programokat és űrlapokat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

8. A HM VGH Internetes Oldalai az egész világon elterjedt szolgáltatásairól tartalmaznak információkat, ugyanakkor az összes ilyen szolgáltatás nem érhető el minden területen illetve településen. A HM VGH szolgáltatására tett utalás a HM VGH Internetes Oldalán nem jelenti azt, hogy az adott szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben az Oldal látogatója lakhelyén elérhető.

9. Mivel a HM VGH-nak nincs ellenőrzési lehetősége és nem hitelesítheti az Oldalhoz kapcsolódó linkeket, és mivel a HM VGH nem vizsgálta felül bármelyik illetve az összes Oldalt, amelyekhez az Oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az Oldal látogatója tudomásul veszi, hogy a HM VGH nem felelős a saját Oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely az Oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik. Az Oldal látogatója saját felelősségére és a HM VGH engedélye nélkül kapcsolódik az Oldalhoz, és egyéb web-helyekhez.

10. Bár a HM VGH időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az Oldalon történő , beszélgetést, levelezést, közvetítést, és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők a HM VGH kötelezettségeként, egyidejűleg a HM VGH nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely ilyen hely tartalmából eredően, sem az Oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért. Tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bűncselekménynek minősülhet, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy egyébként törvénysértő lehet. A HM VGH teljes mértékben együtt fog működni bármely végrehajtó hatósággal, amely arra kéri vagy utasítja a HM VGH-t, hogy az ilyen információt vagy anyagot feladók személyét fedje fel.

11. A HM VGH bármikor jogosult a jelen anyag frissítésére. Az Oldal látogatójára mindenkor az aktuális jognyilatkozat vonatkozik.

12. Linkek csak a jelen Oldal honlapjához engedélyezettek. A HM VGH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül mélyebb linkek nem megengedettek.

13. Tilos a jelen Oldal keretezése más olyan felek Oldalaival vagy Oldal elemeivel, amelyek nem tartoznak a HM VGH-hoz. Úgyszintén tilosak az In-line linkek, vagy a jelen Oldal bármely részének felhasználása bármily módon más internetes Oldalakon.

Adatkezelési nyilatkozat

A HM VGH, mint a honlap tulajdonosa kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésről szóló 1998. év VI. törvény vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

Ön a regisztrációval, az adatok megadásával tudomásul veszi, hogy az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatoknak megfelelő, információkkal a megadott elérhetőségeken értesítse. Tudomásul veszi továbbá, hogy a személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, illetve kérheti azok helyesbítését és törlését.

A jelen honlapon elérhetők, a HM VGH-al kötött külön megállapodásban meghatározott adatbázisra ("Adatbázis") vonatkozó információk, valamint a HM VGH-al kötött külön megállapodás alapján, a honlapon elérhető különféle tenderekhez kapcsolódó adatok ("Tenderek") bizalmas, nem nyilvános információknak minősülnek. Az Adatbázisra, a Tenderekre vonatkozó oldal kizárólag a megállapodást megkötött Ügyfelek általi hozzáférését célozza. Amennyiben nem Ön az érintett Ügyfél, ezen információk közvetett vagy közvetlen úton történő közlése, továbbítása, terjesztése, másolása vagy más módon történő használata szigorúan tilos.