Ismertető a NATO és egyéb tenderekről

A Honlapon elérhető tenderekről

A Honlapon megjelenő - alapvetően a NATO Biztonsági Beruházás (NSIP) keretében kiírt - tenderfelhívások a legkülönfélébb csatornákon keresztül (a tagországok külképviseleti irodái, Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselete, NATO Ügynökségek, társminisztériumok, HM Főosztályok, stb.) érkeznek be a feldolgozással és megjelentetéssel megbízott HM Védelemgazdasági Hivatal, NATO Biztonsági Beruházási Osztályához.

Az elmúlt években sikerült megszilárdítani, illetve tovább szélesíteni azokat a kapcsolati rendszereket, melynek eredményeképpen a kezdetekhez képest az éves megjelentetett pályázati felhívások száma sokszorosára nőtt, azonban továbbra is dolgozunk újabb kapcsolatok kiépítésén a pályázati választék bővítése érdekében.

Az egyes pályázati témákat tekintve az előző évekhez hasonlóan az elektronika-informatika, építőipar és fenntartás-logisztika iparági területen tevékenykedő cégek találhattak legnagyobb számban a profiljukhoz illeszkedő tendert, melyek közül kiemelt érdeklődés övezte a környező újonnan csatlakozott tagországok építés-beruházási projektek vonatkozásában kiírt pályázatokat. Örömmel mondhatjuk el, hogy az előző évekhez képest néhány távoli országot érintő beruházásra is jelentkeztek hazai gazdasági társaságok. A földrajzi közelség miatt az új tagállamok közül Szlovákia és Szlovénia területén és a NATO határon túli misszióiban induló NSIP projektek tenderei jelenthetnek újabb lehetőségeket a hazai építés-beruházással, tervezéssel, illetve kivitelezéssel foglalkozó cégek számára.

A telekommunikáció, informatika témaköre szintén sok lehetőséget kínál az informatikai eszközöktől, berendezésektől kezdve a tanácsadói szolgáltatásokig, ezek a tenderek azonban az egyszerű árubeszerzésen túl esetenként kutatás-fejlesztés iránti igényt tartalmaznak, mely komoly energiaráfordítást, tenderkövetést, céltudatosságot igényel az érdeklődőktől.

A fenntartás-logisztika témakörében igen széles spektrumban jelennek meg a különböző szolgáltatások (mosatás, étkeztetés) és áruszállítási igények (papírszállítás, irodai eszközök, tisztítószerek). Ezen a területen, a más NATO tagországokhoz képest alacsonyabb árak miatt sikerrel pályázhatnak azok a hazai cégek is, akik eddig nem jelentek meg a védelmi ipar területén.

Az egyéb kategória a legkülönfélébb szolgáltatási-szállítási igényeket tartalmazza az egészségügyi berendezésektől (kórházi CT, respirátor, stb...) szállítástól a konzulensi szolgáltatáson át, a felvonulási terv kialakítására vonatkozó megbízásig.

Mit tegyen a Beszállító cég, ha jelentkezni kíván egy pályázati felhívásra?

A pályázatra jelentkező cégnek a NATO Biztonsági Beruházási Osztály felé kell jeleznie pályázati részvételi szándékát emailben az ajánlati felhívásban jelzett jelentkezési határidő figyelembevételével.

A pályázati jelentkezésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a megpályázni kívánt tender címe, azonosítószáma (ha van)
  • a pályázatra jelentkező cég neve (angol nyelven is)
  • telephelye
  • telefonszáma
  • fax száma
  • e-mail címe
  • a tenderrel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó személy neve
  • telefonszáma (ha különbözik)
  • fax száma (ha különbözik)
  • e-mail címe (ha különbözik)

A fenti jelentkezés, és adatok alapján a NATO Biztonsági Beruházási Osztály kiállítja a jelentkező gazdálkodó szervezet alkalmasságát igazoló Megfelelőségi Igazolást (Certificate of Eligibility) és továbbítja a pályázatot kiíró ügynökség felé.

Ezt követően a pályázó közvetlenül tart kapcsolatot a pályáztató szervezettel: a pályáztató rendszerint közvetlenül az ajánlattevő részére, térítésmentesen megküldi az ajánlati dokumentációs csomagot, és az ajánlattevő pedig közvetlenül a pályáztató részére nyújtja be ajánlatát. Azonban a pályázó igénye esetén a NATO Biztonsági Beruházási Osztály munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak a honvédséget, illetve a tárcát érintő ügyekben (igazolások, referenciák kiadása, beszerzése) a pályázat sikere érdekében.

A BOA eljárásról

Egyes, speciális termékek gyorsabb kedvezőbb árú beszerzésének elérése érdekében a NATO egyik, önálló beszerzési jogkörrel rendelkező szervezete a NATO Communication and Information Agency (NCI A) hozta létre az ún. BOA eljárást (Basic Order of Agreement - Alap Megrendelői Megállapodás).

A BOA tulajdonképpen egy kétlépcsős eljárás, mely kizárólagosan egy meghatározott termék- és szolgáltatáslistán szereplő termék, szolgáltatáskörre vonatkozik. Az eljárásban regisztrált cégekkel az NCIA előzetes tárgyalások alapján keretszerződést köt, meghatározva az alapszerződéses feltételeket, beleértve az árképzési módot, a szállítandó termék-(szolgáltatás) féleséget, illetve termékmennyiségeket egy esetleges későbbi szállításhoz. A BOA körbe tartozó beszerzési igény felmerülésekor a pályáztató nemzet Nemzetközi Tenderfelhívást ad ki a beszerezni kívánt termék(ek), szolgáltatás(ok) vonatkozásában a potenciális szállítói listáról általa kiválasztott, BOA szerződéssel rendelkező szállítók felé. A tenderfelhívás tartalmazza a BOA alapszerződés által le nem fedett speciális feltételeket, úgymint életciklus szempontok, biztonsági és teljesítési követelmények illetve szállítási határidő.

A pályáztató a szerződést a legkedvezőbb árú megfelelő ajánlatot benyújtó pályázónak ítéli. Mivel a potenciális szállító a keretszerződésben kötelezettséget vállal a meghatározott termék (szolgáltatás) meghatározott mennyiségű szállítására, így ez a "polcról-történő-beszerzés" mind a pályázó, mind pedig a pályáztató számára gyors, költséghatékony és diszkriminációmentes megoldást biztosít az eljárás során. Ennek érdekében ahol lehet az NCIA igyekszik egy termékre több céggel is alapszerződést is kötni.

Csatolt dokumentumok