Ismertető a NATO és egyéb tenderekről

A Honlapon elérhető tenderekről

A Honlapon megjelenő - alapvetően a NATO Biztonsági Beruházás (NSIP) keretében kiírt - tenderfelhívások a legkülönfélébb csatornákon keresztül (a tagországok külképviseleti irodái, Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselete, NATO Ügynökségek, társminisztériumok, HM Főosztályok, stb.) érkeznek be a feldolgozással és megjelentetéssel megbízott HM Védelemgazdasági Hivatal, NATO Biztonsági Beruházási Osztályához.

Az elmúlt években sikerült megszilárdítani, illetve tovább szélesíteni azokat a kapcsolati rendszereket, melynek eredményeképpen a kezdetekhez képest az éves megjelentetett pályázati felhívások száma sokszorosára nőtt, azonban továbbra is dolgozunk újabb kapcsolatok kiépítésén a pályázati választék bővítése érdekében.

Az egyes pályázati témákat tekintve az előző évekhez hasonlóan az elektronika-informatika, építőipar és fenntartás-logisztika iparági területen tevékenykedő cégek találhattak legnagyobb számban a profiljukhoz illeszkedő tendert, melyek közül kiemelt érdeklődés övezte a környező újonnan csatlakozott tagországok építés-beruházási projektek vonatkozásában kiírt pályázatokat. Örömmel mondhatjuk el, hogy az előző évekhez képest néhány távoli országot érintő beruházásra is jelentkeztek hazai gazdasági társaságok. A földrajzi közelség miatt az új tagállamok közül Szlovákia és Szlovénia területén és a NATO határon túli misszióiban induló NSIP projektek tenderei jelenthetnek újabb lehetőségeket a hazai építés-beruházással, tervezéssel, illetve kivitelezéssel foglalkozó cégek számára.

A telekommunikáció, informatika témaköre szintén sok lehetőséget kínál az informatikai eszközöktől, berendezésektől kezdve a tanácsadói szolgáltatásokig, ezek a tenderek azonban az egyszerű árubeszerzésen túl esetenként kutatás-fejlesztés iránti igényt tartalmaznak, mely komoly energiaráfordítást, tenderkövetést, céltudatosságot igényel az érdeklődőktől.

A fenntartás-logisztika témakörében igen széles spektrumban jelennek meg a különböző szolgáltatások (mosatás, étkeztetés) és áruszállítási igények (papírszállítás, irodai eszközök, tisztítószerek). Ezen a területen, a más NATO tagországokhoz képest alacsonyabb árak miatt sikerrel pályázhatnak azok a hazai cégek is, akik eddig nem jelentek meg a védelmi ipar területén.

Az egyéb kategória a legkülönfélébb szolgáltatási-szállítási igényeket tartalmazza az egészségügyi berendezésektől (kórházi CT, respirátor, stb...) szállítástól a konzulensi szolgáltatáson át, a felvonulási terv kialakítására vonatkozó megbízásig.

Mit tegyen a Beszállító cég, ha jelentkezni kíván egy pályázati felhívásra?

A pályázatra jelentkező cégnek a NATO Biztonsági Beruházási Osztály felé kell jeleznie pályázati részvételi szándékát emailben az ajánlati felhívásban jelzett jelentkezési határidő figyelembevételével.

A pályázati jelentkezésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a megpályázni kívánt tender címe, azonosítószáma (ha van)
  • a pályázatra jelentkező cég neve (angol nyelven is)
  • telephelye
  • telefonszáma
  • fax száma
  • e-mail címe
  • a tenderrel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó személy neve
  • telefonszáma (ha különbözik)
  • fax száma (ha különbözik)
  • e-mail címe (ha különbözik)

A fenti jelentkezés, és adatok alapján a NATO Biztonsági Beruházási Osztály kiállítja a jelentkező gazdálkodó szervezet alkalmasságát igazoló Megfelelőségi Igazolást (Certificate of Eligibility) és továbbítja a pályázatot kiíró ügynökség felé.

Ezt követően a pályázó közvetlenül tart kapcsolatot a pályáztató szervezettel: a pályáztató rendszerint közvetlenül az ajánlattevő részére, térítésmentesen megküldi az ajánlati dokumentációs csomagot, és az ajánlattevő pedig közvetlenül a pályáztató részére nyújtja be ajánlatát. Azonban a pályázó igénye esetén a NATO Biztonsági Beruházási Osztály munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak a honvédséget, illetve a tárcát érintő ügyekben (igazolások, referenciák kiadása, beszerzése) a pályázat sikere érdekében.

A BOA eljárásról

Egyes, speciális termékek gyorsabb kedvezőbb árú beszerzésének elérése érdekében a NATO egyik, önálló beszerzési jogkörrel rendelkező szervezete a NATO Communication and Information Agency (NCI A) hozta létre az ún. BOA eljárást (Basic Order of Agreement - Alap Megrendelői Megállapodás).

A BOA tulajdonképpen egy kétlépcsős eljárás, mely kizárólagosan egy meghatározott termék- és szolgáltatáslistán szereplő termék, szolgáltatáskörre vonatkozik. Az eljárásban regisztrált cégekkel az NCIA előzetes tárgyalások alapján keretszerződést köt, meghatározva az alapszerződéses feltételeket, beleértve az árképzési módot, a szállítandó termék-(szolgáltatás) féleséget, illetve termékmennyiségeket egy esetleges későbbi szállításhoz. A BOA körbe tartozó beszerzési igény felmerülésekor a pályáztató nemzet Nemzetközi Tenderfelhívást ad ki a beszerezni kívánt termék(ek), szolgáltatás(ok) vonatkozásában a potenciális szállítói listáról általa kiválasztott, BOA szerződéssel rendelkező szállítók felé. A tenderfelhívás tartalmazza a BOA alapszerződés által le nem fedett speciális feltételeket, úgymint életciklus szempontok, biztonsági és teljesítési követelmények illetve szállítási határidő.

A pályáztató a szerződést a legkedvezőbb árú megfelelő ajánlatot benyújtó pályázónak ítéli. Mivel a potenciális szállító a keretszerződésben kötelezettséget vállal a meghatározott termék (szolgáltatás) meghatározott mennyiségű szállítására, így ez a "polcról-történő-beszerzés" mind a pályázó, mind pedig a pályáztató számára gyors, költséghatékony és diszkriminációmentes megoldást biztosít az eljárás során. Ennek érdekében ahol lehet az NCIA igyekszik egy termékre több céggel is alapszerződést is kötni.

Csatolt dokumentumok


Tisztelt Beszállítóink!

          Az Önök igényeinek megfelelően 2017. évben - az "Adatszolgáltatási felhívásban" kiírtak szerint – megteremtettük annak lehetőségét, hogy a NATO Beszállítói cím megtartásához szükséges éves adatszolgáltatási felhívás dokumentációját elektronikus úton juttassák el részünkre.

          A pályázat postai úton történő benyújtása csak abban az esetben szükséges, amennyiben az elektronikus úton nem megoldható!

 

Tisztelettel:

Titkárság